ānpái

安排


拼音ān pái
注音ㄢ ㄆㄞˊ
词性动词


安排

词语解释

安排[ ān pái ]

⒈  安置处理。

把事情安排好。
领导的安排,我坚决服从。

arrange; fix up;

安排[ ān pái ]

⒈  事先规定的程序。

arrangement; layout; format;

引证解释

⒈  听任自然的变化。

《庄子·大宗师》:“造适不及笑,献笑不及排,安排而去化,乃入於寥天一。”
郭象 注:“安於推移而与化俱去,故乃入於寂寥而与天为一也。”
宋 王安石 《和微之登高斋》:“餘年无欢易感激,亦愧 庄叟 能安排。”

⒉  谓施以心思人力。与纯任自然、不加干预相对而言。

宋 周煇 《清波杂志》卷九:“积 从 胡瑗 学,一见异待之,尝延食中堂,二女子侍立,将退, 积 问曰:‘门人或问见侍女否,何以答之?’ 瑗 曰:‘莫安排。’ 积 闻此言省悟,所学顿进。”
宋 陆游 《兀坐久散步野舍》诗:“先师有遗训,万事忌安排。”
清 钱谦益 《病榻消寒杂咏》之二七:“由来造物忌安排,遮莫残生事事乖。”

⒊  安置;妥善布置。

唐 李中 《竹》诗:“闲约羽人同赏处,安排棋局就清凉。”
宋 陈与义 《春日》诗:“忽有好诗生眼底,安排句法已难寻。”
元 无名氏 《赚蒯通》第二折:“他安排着香饵把鱉鱼钓,准备着窝弓将虎豹射。”
《醒世恒言·两县令竞义婚孤女》:“高公 安排两乘花花细轿,笙簫鼓吹,迎接两位新人。”
清 李渔 《意中缘·毒诓》:“且放怀,喜得同舟共济,把巧计安排。”
赵树理 《杨老太爷》:“吃过了饭, 铁蛋 的妈给 铁蛋 安排日程:‘今天夜里淘一点麦子,明天前晌晒晒,后晌磨磨,后天蒸几笼馒头。’”

⒋  打算,准备。

《元诗纪事》卷六引 元 王义山 诗:“满斟緑斝安排醉,牢裹乌纱照顾吹。”
清 李渔 《玉搔头·奸图》:“天子离乡,安排坐御床。”
清 龚自珍 《己亥杂诗》之二一一:“安排写集三千卷,料理看山五十年。”

⒌  犹整治。

元 杨景贤 《西游记》第一本第一折:“夫人,夜来我买得一尾金色鲤鱼,欲要安排他,其鱼忽然眨眼。”
《古今小说·新桥市韩五卖春情》:“教 八老 买两个猪肚磨净,把糯米、莲、肉灌在里面,安排烂熟。”
明 周履靖 《锦笺记·怨寡》:“如今专事兇残,安排奴婢。”
《儒林外史》第四十回:“彼人一定是安排了我父亲,再来和我歪缠。”

国语辞典

安排[ ān pái ]

⒈  安于推移。

《庄子·大宗师》:「安排而去化,乃入于寥天一。」

⒉  安置办理,准备。唐·白居易〈谕友〉诗:「推此自豁豁,不必待安排。」也作「安办」。

《儒林外史·第一七回》:「匡超人呼天抢地,一面安排装殓。」

布置 部署 铺排 安顿 安置 安插

英语to arrange, to plan, to set up, arrangements, plans

德语arrangieren, anordnen, festlegen, regeln (V)​

法语arranger, organiser, programmer

分字解释


※ "安排"的意思解释、安排是什么意思由雄安文学网汉语词典查词提供。

近音词、同音词


词语组词

造句


1.居高临下望着下方比肩继踵密密麻麻的人群,时不时又朝吧台前招待客人安排着服务员的空宁瞧上两眼,感触颇大。

2.一百零四、如果明天妈妈回来了,那么我安排的行程就要改变了。

3.传统的支撑体系,例如家庭的后辈成员,他们或者自己的日程安排就已经够满了,或者因为住得比较远,而很少有时间来陪伴我们。

4.但以色列方拒绝此安排,声称为谈判设置条件兹事体大。

5.可悲za ojv.com,为什么要假设命运的安排呢?为什么要问我这个最让我害怕的问题?我一直把它像掩藏罪恶一样深埋于心。

6.坐在河岸的邋遢老者正是玄天宗开山祖师张玄,他被曹傲安排来阻击北面执法大军,凭借他一重神炼境初级的实力拖住一路人马简直就是大材小用了。

7.使用干部也是一种艺术,必须对自己的干部的长处和短处都有所了解,然后舍短取长,对每一个人都加以适当的安排,使其最大限度地发挥自己的长处。

8., “十一”黄金周,各电视台、院线影城,安排了大量不同风格的影视节目,可以让不愿出户的人们,尽享一个安闲惬意的假期。

9.新学期安排座位时,我万万没想到:五年级的同桌竟然是王猷佳!真是“不是冤家不聚头”!

10.有时候相爱是一种无奈,有时候离开是另一种安排。为了爱你和你爱的人,请不要吸烟。